جستجو

Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L 

Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L 

Q1200

  • قابلیت کنترل موتور گیربکس فقط بصورت Close Loop
  • دارای رنج توان 7.5Kw تا 15Kw
  • دارای ۸ ورودی دیجیتال
  • دارای ۴ رله خروجی
  • قابلیت سیستم نجات با UPS
  • کارت انکودر ۱۵ ولت
  • دارای ریپیتر در خروجی کارت انکودر
  • قابلیت کارت انکودر Endat ,Sin/Cos