جستجو

A720

  • قابلیت برقراری ارتباط شبکه با PLC و (Human Machine Interface) HMI
  • دارای رنج توانی 0.75Kw و 2.2Kw یک فاز و سه فاز
  • دارای 4 ورودی دیجیتال و 1 ورودی آنالوگ
  • دارای یک رله فرمان (TA-TC-TB)