جستجو

A1000

  • قابلیت برقراری ارتباط شبکه با PLC و (Human Machine Interface) HMI
  • دارای رنج توانی 7.5Kw و 200Kw
  • دارای ۵ ورودی دیجیتال و ۲ ورودی آنالوگ
  • دارای ۱خروجی دیجیتال و ۱ خروجی آنالوگ
  • دارای یک رله فرمان (TA-TC-TB)